• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Osnivanje

Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) osnovala je Republika Hrvatska Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12). Djelatnosti  HAMAG INVEST-a u nadležnosti su Ministarstva poduzetništva i obrta. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini.

Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete podižu se na višu razinu. 

Povijesni razvoj

Hrvatska garancijska agencija (HGA) osnovana je 1994. godine s ciljem podupiranja osnivanja i razvitka poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Ključne djelatnosti Hrvatske garancijske agencije bile su davanje garancija za kredite koje su banke i druge pravne osobe izdavale poduzetnicima te davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita izdanih poduzetnicima od banaka i drugih pravnih osoba.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) osnovana je 2002. godine kao pravni slijednik Hrvatske garancijske agencije. HAMAG je kao državna agencija bila usmjerena na poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i povećanje njegovog udjela u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Ključne djelatnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo bile su razvoj učinkovite potporne infrastrukture na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, stvaranje poticajnog okruženja, omogućavanje korištenja potpora na temelju iskazanih potreba u financiranju, primjena i razvoj tehnologija, unaprjeđenje kvalitete, povećanje konkurentnosti, osiguranje tržišta i novo zapošljavanje, te povezivanje, suradnja i umrežavanje poduzetnika, institucija i potpora.